Menu

Cart

Content

Condicions del servei

OBJECTE

1.1. Les presents condicions legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web http://www.dieteticanatura.com (d'ara endavant el "lloc"), pàgina web propietat de "María Teresa Llach Montoliu". (d'ara endavant “Natura Productes Naturals”).

1.2. L'ús o l'accés a aquest lloc implica que vostè (d'ara endavant "usuari") reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d'ús, i acorda complir-les íntegrament

1.3. Si vostè com a usuari no està d'acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d'accedir a aquest lloc

PROPIETAT DEL LLOC

2.1. De conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol i altra legislació aplicable li informem que aquest lloc web http://www.dieteticanatura.com és propietat de l'entitat amb denominació social "María Teresa Llach Montoliu" i D.N.I. número "18.970.892-D".

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social en la calli "Av. Rei don Jaime, 14 de Castelló de la Plana".

2.3. Pot contactar amb “Natura Productes Naturals” en els números de telèfon "964210393 / 619889502" o en l'adreça de correu electrònic "Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ".

2.4. Tret que expressament s'estableixi d'una altra manera, les comunicacions amb “Natura Productes Naturals” es podran realitzar mitjançant correu ordinari en l'adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l'Usuari via correu electrònic, en l'adreça que obri en la seva poder o li sigui facilitada sobre aquest tema.

FUNCIONAMENT DEL LLOC

3.1. “Natura Productes Naturals” es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscient i accepten que parteix de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. “Natura Productes Naturals” no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc

3.3. Així mateix “Natura Productes Naturals” es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació

3.4. Està prohibit que l'usuari utilitzi aquest lloc web per a l'enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il•legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol un altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable, fets aquests dels quals en qualsevol cas serà responsable l'usuari.

3.5. “Natura Productes Naturals” tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que ho allotgen estiguin lliures de virus i d'un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal•libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran usar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran usar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

COMPORTAMENT DELS USUARIS. PROHIBICIONS.

4.1. L'ús dels continguts i serveis oferts per “Natura Productes Naturals” serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il•lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable enfront de “Natura Productes Naturals” i a tercers per l'incompliment de l'aquí establert.

4.5. L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l'ordre públic i a les presents condicions generals d'ús.

4.6. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d'aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordi que l'adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

ZONES PROTEGIDES DEL LLOC WEB

5.1. Generalment per a l'accés als serveis de “Natura Productes Naturals” no serà necessari la subscripció o registre de l'usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d'accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L'usuari no intentarà accedir a aquestes zones d'accés restringit si no està degudament autoritzat per “Natura Productes Naturals”, ni intentarà esbiaixar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L'usuari que hagi estat autoritzat per “Natura Productes Naturals” per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà l'exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que “Natura Productes Naturals” posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L'usuari serà per tant l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent,a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (d'ara endavant "els materials") són propietat de “Natura Productes Naturals” i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel•lectual i industrial.

6.2. L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, de dites dretes de propietat, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de “Natura Productes Naturals”, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de “Natura Productes Naturals” per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

7.1. D'acord amb l'establert en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, “Natura Productes Naturals” informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. “Natura Productes Naturals” és responsable del fitxer.

7.2. L'usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l'emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporats als fitxers automatitzats de “Natura Productes Naturals”, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l'usuari sobre els productes oferts.

7.3. “Natura Productes Naturals” es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7.4. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, a través de " Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. " o en "Av. Rei En Jaume, 14 de Castelló de la plana".

POLÍTICA DE L'US DE COOKIES

8.1. Els "*Cookies" són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Els *cookies no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l'ocupació de "*Cookies" per al seu correcte funcionament.

INFORMACIÓ TRANSMESA PELS USUARIS

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa ("xats") i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s'enviïn a través d'aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d'informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a “Natura Productes Naturals” per utilitzar aquesta informació, incloent, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació.

9.3. “Natura Productes Naturals” no assumeix responsabilitat alguna pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d'aquestes àrees.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES Y RESPONSABILITATS

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc se subministra "tal qual", sense que “Natura Productes Naturals” done garanties de cap classe, tant expresses com a implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d'aquest lloc. “Natura Productes Naturals” no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilidad o d'idoneïtat per a una fi determinada.

10.2. “Natura Productes Naturals” tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que ho allotgen, estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potecialmente perillós.

10.3. “Natura Productes Naturals” no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal•libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc. Malgrat que “Natura Productes Naturals” realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal•libilitat del funcionament i dels seus serveis, Natura Productes Naturals” no garanteix les mateixes, doncs poden veure's interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de la citada indisponibilidad, fallades d'accés i falta de continuïtat.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

11.1. “Natura Productes Naturals” no es responsabilitzarà en forma alguna de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i /o clients que es derivin de l'ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir vincles hipertextuals ("Links") i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per “Natura Productes Naturals”, en aquests casos “Natura Productes Naturals” no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L'usuari accepta expressament deixar exempta a “Natura Productes Naturals” de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions de l'usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

11.5. “Natura Productes Naturals” ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que parteix de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

DRET D'EXCLUSIO I NUL.LITAT PARCIAL

12.1. “Natura Productes Naturals” es reserva el dret de cancel•lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il•lícita o nul•la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L'usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

13.1 Aquest lloc es troba situat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicable els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d'Espanya, “Natura Productes Naturals” i l'usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Castelló, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

13.2. Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

DURADA I REVISIÓ

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre “Natura Productes Naturals” i l'usuari, derivada de l'accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en el qual la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sense perjudici de l'anterior, l'empresa “Natura Productes Naturals” està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. “Natura Productes Naturals” es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d'ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l'usuari fa ús habitual d'aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s'abstindrà d'accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

Localització

situacion1 Av. Rei En Jaume, 14
Castelló de la Plana
12001 Castelló
Ampliar mapa

Tens dubtes?

Si tens dubtes amb el funcionament de la tenda o prefereixes fer les teves comandes per telèfon o per mail, pots fer-ho a través dels següent mitjans:

Telèfons: 964 21 03 93 / 619 88 95 02
Email: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Enviament gratuït

transporteSi realitzes una compra per un valor superior a 100€ amb un pes inferior a 5 quilograms t'enviem la teva comanda a casa de forma gratuïta. Solament per a comandes a la península.

                                       Aprofita aquesta oportunitat!